Türkiye Geneli Deneme Sınavları Platformu

Sözleşmeler

TG Online Deneme; Öğretmen, öğrenci, üye veya siteye misafir kullanıcı olarak giren kullanıcıların tüm haklarını korur. 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince, internet aracılığıyla yapılan satışlarda sözleşme yapılması bir zorunluluktur. Bu anlamda “Uzaktan Eğitim” ile ilgili sözleşme detayları aşağıda belirtilmiştir.


Madde 1 - Taraflar

1.1 SATICI

Ünvanı : TG Online Deneme

(bundan sonra “Kurum” olarak anılacaktır.)

Adres/iletişim : Şevket Sümer Mahallesi 5933 sokak no:6

Akdeniz/Mersin

Telefon : 0850 305 33 47

E-posta Adresi : [email protected]

1.2 ALICI

(Bundan sonra “Katılımcı” olarak anılacaktır.)

Adı Soyadı :

T.C. Kimlik No :

Adresi :

Cep Telefonu :

E-posta Adresi :


Madde 2 - Konu

İş bu sözleşmenin konusu, katılımcının internet üzerinden kuruma siparişini verdiği, faturada detay ve niteliklerinin belirtildiği hizmetin satışı ile ilgili olarak 4077 sayılı “Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerin saptanmasıdır.


Madde 3 - Sözleşme Konusu Ürün/Hizmet Bilgileri

Sözleşmeye konu olan ürün/hizmet katılımcının internet üzerinden kendi tercihine göre kurumdan satın aldığı ve belirli tarihe kadar internet aracılığı ile faydalanabildiği eğitim video çekimleri/canlı ders uygulamaları ve yayınlarıdır.


Madde 4 - Genel Hükümler

4.1 KURUM VE KATILIMCININ YASAL SORUMLULUKLARI

4.1.1 Katılımcı faturada belirtilen sözleşme konusu ürünün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile faydalanmaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.1.2 Sözleşme konusu üründen/hizmetten sözleşmeyi kabul eden katılımcı dışında biri faydalanacak ise bu kişinin, ürünü/hizmeti kabul etmemesinden kurum sorumlu tutulamaz.

4.1.3 Kurum sözleşme konusu ürünleri/hizmetleri, web sayfasında sunduğu ön bilgiler doğrultusunda açıklanan sürede/tarihte eksiksiz olarak katılımcıya sunmakla sorumludur. Ancak, katılımcının kendisine ait internet bağlantısı, teknik alt yapı, bilgisayar/cep telefonu/ipad vs. gibi araçlardan kaynaklanan sorunlardan dolayı satın aldığı ürüne/hizmete ulaşamamasından kurum sorumlu tutulamaz.

4.1.4. Sözleşme konusu ürünün katılımcıya sunulabilmesi için, kurumun web sayfasında sunduğu satış işlemleri seçeneklerini katılımcının adım adım ve eksiksiz olarak gerçekleştirmesi ve satış sözleşmesiyle ilgili maddeleri okuyup ilgili onay alanlarını işaretlemesi gereklidir.

4.1.5 Katılımcının sözleşme konusu ürünü satın alması ya da kullanması sırasında katılımcının kredi kartı/havale işlemlerinde herhangi bir nedenden dolayı ürünün bedelini ödeyememesi durumunda kurum, katılımcının satışa söz konusu üründen faydalanmasına ya da satışına son verir.

4.2 ÜRÜNÜN TESLİMİ VE KULLANIMI

4.2.1 Katılımcının kurumun satışa sunduğu ürünü/hizmeti satın alması için, satış işlemlerinin yapılacağı web sitesine (www.tgonlinedeneme.com) üye olması gerekir.

4.2.2 Katılımcının kurumun web sayfasında (www.tgonlinedeneme.com) satış işlemlerini adım adım gerçekleştirmesi ve onaylamasından sonra sözleşme yürürlüğe girmiş olur.

4.2.3 Ürün/hizmet, kredi kartı veya havale yöntemleri ile satın alınabilir. Bankanız, kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın insiyatifindedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Bankanız, taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız insiyatifindedir.

Diğer yandan vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartlarıyla yapılması nedeniyle, katılımcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini. yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve katılımcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.4 Sözleşmesi sorunsuz onaylanan katılımcının e-mail adresine satın alma isteminin kuruma ulaştığını belirten bilgi mesajı gelecektir. En geç üç iş günü içinde kurum tarafından katılımcıya satın aldığı ürünün aktif hale gelmesi için ilgili şifre/kullanıcı adı bilgilerinin ne zaman iletileceği ve nasıl aktif hale getirileceği bildirilecektir. Bu bilgilendirme kurum çalışanları tarafından, mail veya sms yoluyla katılımcıyla iletişim kurularak ta yapılacaktır.

4.2.5 Ürün/hizmet alımının sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi durumunda kurum, ilgili ürüne/hizmete ait faturayı en geç 120 iş günü içinde katılımcının sözleşmede belirtilen mail adresine gönderecektir.

4.2.6 Katılımcı eğer canlı ders uygulamalarından yararlanacaksa, derslerin başlama tarihinden önce ders programı ve nasıl derslere katılacakları kurum tarafından katılımcıya bildirilecektir. İlgili derslerin katılımcıya belirtilen bitim tarihinde kurum taahhüdünü ifa etmiş olacaktır.

4.2.7 Eğer katılımcı kayıtlı ders çekimlerine ait ürün/leri satın almış ise bunları izlemeleri için gerekli olan bilgileri katılımcının e-mail adresine kurum gönderecektir. Bu bilgiler ürünleri internet üzerinden izlemek için gerekli olan giriş şifreleri ve hangi tarihe kadar izleyebilecekleridir. Belirtilen tarihe gelindiğinde kurum taahhüdünü ifa etmiş olacaktır.

4.3 KATILIMCININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

4.3.1 Katılımcı web sitesinde (www.tgonlinedeneme.com) yer alan sözleşme konusu ürünün/hizmetin temel niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin olarak kurum tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Katılımcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini kurum iletişim bilgilerini kullanarak ulaştırabilirler.

4.3.2 Katılımcı satın aldığı üründen/hizmetten faydalanmakla yükümlüdür.

4.3.3 Katılımcının satın aldığı ürün/hizmet içeriğinde yer alan, sunumlar, görseller, metinler ve konuşmaların bütün telif hakları kuruma aittir. Katılımcı sunumları, görselleri, metinleri ve konuşmaları kurumdan izin almadan sözleşme koşulları dışında kullanamaz. Ürünün/hizmetin toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan katılımcı ve buna bağlı olarak ilgili organizasyon, şirket veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini kuruma ödemekle yükümlüdür. Söz konusu şifre bilgilerini veren ya da paylaşan katılımcı, doğacak olan hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Sözleşmeye konu olan ürünün/hizmetin içinden alınmış görsel malzemeleri, sunumları, sesleri, videoları ve ilgili olabilecek her türlü medyayı aynı veya alıntılanmış şekilde herhangi bir medya şeklinde çoğaltmak, kopyalamak, yayınlamak ya da dağıtmak kesinlikle yasaktır. İzinsiz dağıtım yapan ya da hesap paylaşımı yapan katılımcıların hesapları ücret iadesi yapılmaksızın iptal edilip haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

4.3.4 Katılımcı, işbu sözleşmeyi ve ön bilgilendirme formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce kurum tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere/hizmetlere ait temel özellikler, ürünleri/hizmetlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve ifa bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.3.5 Katılımcı satın aldığı ürünün/hizmetin satış bedelini belirlediği ödeme şekli ile gerçekleştirmekle yükümlüdür. Katılımcı, kredi kartı ya da ödeme işlemleriyle ilgili işlem yaptığı banka ile ilgili olabilecek sorunlardan tamamen sorumludur.

4.3.6 Sözleşmeyi onaylayan katılımcı, kurumun yapacağı her türlü tanıtım amaçlı ilan, reklam ve bilgilendirme amaçlı SMS mesajları gönderimine izin vermiş sayılır.

4.4 KURUMUN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

4.4.1 Kurum, sözleşme konusu ürünü/hizmeti “Tüketici Mevzuatı” na uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak katılımcıya sunmakla yükümlüdür.

4.4.2 Kurum, mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda sözleşme konusu ürünü/hizmeti katılımcıya sunamaz ise durumu mümkün olan en kısa sürede katılımcıya bildirmekle yükümlüdür.

4.4.3 Sözleşme konusu üründen/hizmetten katılımcı dışında biri yararlanacaksa ve bu kişinin ürünü/hizmeti kabul etmemesinden kurum sorumlu tutulamaz.

4.4.4 Banka ya da kurum kredi kartı güvenlik birimleri tarafından gerekli durumlarda veya kart sahibinin farklı olması durumunda onay almak için kredi kartı sahibine sistemlerinde kayıtlı telefon numarasından ulaşılamaz ise kurum, kredi sahibinin güvenliğini sağlama amacıyla ilgili siparişi iptal edebilir.

4.4.5 Her bir siparişte banka kayıtları ve bilgisayar IP numarası kayıt altına alınarak herhangi bir sahtekarlık durumunda savcılığa bildirilerek sorumlu IP sahibi hakkında sahtekarlık suçu ile hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

4.4.6 Siparişe konu olan ürünü/hizmeti çok sayıda farklı IP adresinde izleyen katılımcı kurum tarafından uyarılır ya da hizmet alımı iptal edilebilir. İptal sonrası ücret iadesi yapılmaz.

4.4.7. Katılımcı, 5580 sayılı MEB Özel Öğretim Kurumları Kanunu, yönergeleri ve disiplin yönetmeliğine aynen uymakla yükümlüdür. Katılımcı üründen/hizmetten yararlanma sırasında genel disiplin, ahlak kurallarına aykırı davranışlar içinde olması durumunda, kurum tarafından canlı dersleri izleme olanağı devam ederken, derse katılımı engellenir. Disiplin cezası nedeniyle canlı yayınlar için kaydı iptal edilen katılımcı sözleşmede yer alan ürün/hizmet bedelini ödemekle yükümlüdür.


Madde 5 - Cayma Hakkı

5.1 Kurum canlı eğitim şeklinde sunduğu ürünü/hizmeti ilgili ders gurubunda en az 12 katılımcı olduğunda başlatacaktır. Aksi durumda katılımcıların ödemelerini iade ederek, sözleşme konusu ürünü/hizmeti iptal edecektir.

5.2 Canlı derslerle ilgili siparişe konu olan ürünü/hizmeti iptal ettirmek isteyen katılımcı, kursu satın aldıktan sonra 7 gün içerisinde yazılı müracaatta bulunup iptal edilebilir. Satın alma tarihinden itibaren ise 7 gün içinde kuruma başvuruda bulunan katılımcının ürün/hizmet iptal koşulu:

“Ürün Bedelinin %10’u + (Ürün Bedelinin / Toplam Saat) * Kullanılan Ders Saati” şeklindedir. Belirlenen tutar sipariş iptali yapılarak katılımcı hesabına aktarılır. Siparişe konu olan ürün/hizmet video çekimleri ise, iptal edilebilmeleri için satın alındıktan sonra, katılımcı tarafından aynı gün içinde kuruma bu durumun bildirilmesi gerekir. Bu iptal durumlarında katılımcıya eğitim ücreti KDV hariç ve kredi kartı komisyonu olması halinde komisyon ücreti düşüldükten sonra iade edilir. Hizmet kullanım başlangıcından itibaren 7 günden fazla geçmişse, iade yapılmaz.

5.3 Katılımcının eksik veya geçersiz bilgi ve belge bildirmesi nedeniyle sözleşmeye konu olan üründen/hizmetten yararlanamayan katılımcıya ücret iadesi yapılmaz.

5.4 Kurumun çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, salgın hastalıklar, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve kurumun kontrolü haricinde zuhur eden haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında mücbir sebebin devamı süresince kurum yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Kurum mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile katılımcıya durumu bildirecektir. Mevcut mevzuatta değişiklik yapılması, sınavın durdurulması veya ertelenmesi halinde üründe/hizmette buna paralel davranılacaktır.

5.5 Herhangi bir resmi ya da özel sınavın yapılıp/yapılmamasının kurumla hiçbir ilgisi yoktur. Bu nedenle bir sınavın olmayacağı neden gösterilerek sözleşme konusu olan ürünün/hizmetin iptali katılımcı tarafından talep edilemez; katılımcı bu durumu bilerek sözleşmeyi onayladığını taahhüt eder.

5.6 Katılımcılar kayıt oldukları paketlerin açıklamalarında yer alan içeriklerin dışında talepte bulunamaz.

5.7 Kurumu farklı mecralarda sosyal, medya platformlarında herhangi bir sebeple karalama amacı güden, farklı kurum ve kuruluşların rekabet yasağına aykırı olarak reklamının yapılması amacıyla kayıt olan, kurumun ders işleyişinin aksamasına sebebiyet veren, süre zarfı içerisinde kurum öğretmen veya öğrencilerinin kişilik hakları veya çalışanların kişilik haklarına saldırıda bulunan katılımcıların paketlerinin ücret iadesi yapılmaksınız iptal edileceği, haklarında tazminat davası açılacağı beyan olunur. Katılımcı bunu kabul ve taahhüt ederek paketlere kayıt olmaktadır.


Madde 6 - Gizlilik ve Rekabet Yasağı

Taraflar, gerek sözleşme süresince ve gerekse sözleşmenin sona ermesi veya feshi halinde bile, birbirleriyle çalışmaları süresince diğer taraf ile ilgili olarak doğrudan ve/veya dolaylı olarak edindikleri bu sözleşmeye konu faaliyetlerden doğan ticari sır veya özel nitelikteki bilgileri, ticari sonuçları, istatistikî bilgileri, kurumuna ait bilgileri. uzaktan eğitim bilgi ve bilgisayar/internet şifrelerini, doküman, eğitim dokümanı vs belgeleri, uzmanlık bilgilerini, üçüncü şahıslara açıklamamayı ve gizliliği tam olarak korumayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Resmi kurum ve kuruluşlar tarafından gelen yasal olarak tedariki zorunlu bilgi istekleri bu maddenin dışında değerlendirilecektir. Resmi kurum ve kuruluşların bu yöndeki bilgi talepleri katılımcı tarafından kuruma bildirilecektir.


Madde 7 - Yetkili Mahkeme

7.1 Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde kurum kayıtları (Bilgisayar ses ve görüntü kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil…) kesin delil oluşturur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda Ankara Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

7.2 Sözleşmede yer almayan hususlarla karşılaşıldığında ilgili kanun/kurum mevzuatı geçerli olacaktır.

Katılımcı, 4882 S. K. ile değişik 6502 S. K.’un M. 9/A, f 2 ve Mes. Söz. Yön. 5. ve 6. maddeleri gereğince ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

Kurs veya Ürün Satın alınmasında yer olan mesafeli satış sözleşmesi onaylanmadan sipariş verilemez. Sözleşmenin onaylanması ile birlikte katılımcı kurs veya ürünü satın alabilir. Mesafeli Satış sözleşmesinin onaylanması ile birlikte Tüketici ” Ben tüketici/katılımcı olarak, iş metinden ibaret ön bilgilendirme belgesinde yazan tüm hususları okudum, anladım, kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim. ” hususunda görüş bildirmiş olarak kabul edilecektir.

Sözleşme tarihi; resmi web sitemizden oluşturulan sipariş tarihi ile aynı kabul edilecektir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca TG Online Deneme Eğitim Yayincilik Bilişim Danişmanlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Biz”, “TG Online Deneme”) olarak tgonlinedeneme.com’a kayıt olma sırasında paylaştığınız verilerinize ilişkin sizleri; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

Kişisel verileriniz,

hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,

doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,

işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve

hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

TG Online Deneme Tarafından İşlenen Veri Türleri

Kimlik: TG Online Deneme ziyaretçilerinin Ad Soyad verileri iletişim formunun doldurulması ile otomatik yollarla işlenmektedir.  TG Online Deneme’nin iletişim formunu doldurmak amacı ile aldığı Ad Soyad verisini işlemekte meşru menfaati bulunmaktadır. Alınan kimlik verisi yalnızca uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir.

İletişim: TG Online Deneme ziyaretçilerinin Telefon Numarası ve E-posta Adreslerini iletişim formunun doldurulması ile otomatik yollarla işlemektedir. TG Online Deneme’nin iletişim formunu doldurmak amacı ile aldığı Telefon Numarası ve E-posta Adresi verisini işlemekte meşru menfaati bulunmaktadır. Alınan veriler hiçbir 3. Kişiye aktarılmamaktadır.

4. Sanal POS ile alıcı-satıcı ya da satıcı-tedarikçi arasında online bir ödeme sistemi ve altyapısı kurulmuş olur. Sistem basit olarak, firmanın web sitesi üzerinden bilgilerini giren alıcının banka ve kredi kuruluşlarında olan hesabından, aldığı ürün veya hizmetin bedeli olan paranın firmanın kendi banka hesabına geçmesine dayanır.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin,

işlenip işlenmediğine,

işlenme amacına,

yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

bilgi edinme;

amacına uygun işlenmesini,

yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,

ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve

uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme;

otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

itiraz etme.

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

[email protected] adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,

“Şevket Sümer mahallesi 5933 sokak no:6 Akdeniz/Mersin adreslerine Noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.

TG Online Deneme Eğitim Yayincilik Bilişim Danişmanlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“TG Online Deneme”) olarak tgonlinedeneme.com sitesinde (“Website”, “Site”) birçok site gibi, Sitemiz’i, Hizmetlerimiz’i, uygulamalarımızı, mesajlaşmalarımızı ve araçlarımızı ziyaret ettiğinizde veya bunlar ile etkileşimde bulunduğunuzda birtakım bilgileri kaydetmemizi ve sizi ayırt etmemizi sağlayan, bilgisayar, tablet, mobil telefon ve diğer cihazlarınıza yerleştirilen ufak veri dosyaları niteliğinden ibaret olan teknolojiler kullanmaktayız. Hizmetlerimizi, reklamlarımızı veya e-postalarımızı kullanımınız kapsamında; görüntülediğiniz sayfalar, tıkladığınız bağlantılar ve gerçekleştirdiğiniz diğer işlemler gibi konularda bilgi toplamak için kullandığımız çerez, web işaretçileri ve diğer benzer teknolojilerin isimleri ve türleri zaman zaman değişebilmektedir. Bu nedenle Çerez Politikasının ve kullandığımız teknolojilerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olması için belli başlı terminoloji ve tanımlara aşağıda yer verilmektedir:


Çerezler (Cookies)- Herhangi bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde veya herhangi bir iletiyi görüntülediğinizde tarayıcı veya cihazınızın hafızasına yerleştirilen, genellikle harf ve rakamlardan oluşan kısa metin dosyalarıdır. Çerezlerin birkaç türü bulunmaktadır:

Oturum çerezleri, tarayıcı oturumunuz sonlandığında sona eren ve söz konusu tarayıcı oturumunuz esnasındaki işlemlerinizi takip etmemize imkân tanıyan çerezlerdir.

Kalıcı çerezler, tarayıcı oturumları arasında cihazınızda saklanan ve bize tercihlerinizi hatırlama imkanı tanıyan çerezlerdir.

Birinci taraf çerezleri, ziyaret ettiğiniz site tarafından tanımlanan çerezlerdir.

Üçüncü taraf çerezleri, ziyaret ettiğiniz site dışındaki üçüncü kişi site tarafından tanımlanan çerezlerdir.

Çerezler çoğu tarayıcıda bulunan araçlar ile devre dışı bırakılabilir veya kaldırılabilir. Tercihlerinizin, kullandığınız her bir tarayıcı için ayrı olarak tanımlanması gerekmekte olup farklı tarayıcılar, farklı işlevler ve opsiyonlar sunmaktadır.


Web İşaretçileri

Sitemiz, hizmetlerimiz, uygulamalarımız, mesajlaşmalarımız ve araçlarımıza dahil edilebilen, genellikle çerezler ile birlikte çalışan, kullanıcılarımız ile kullanıcı davranışlarını tespit etmeye yarayan ve “piksel etiketleri” veya “clear GIFler” olarak da bilinen ufak kısa grafik imgelerdir.


Benzer Teknolojiler

Yerel paylaşımlı nesne veya yerel depolama kullanarak tarayıcı veya cihazınızda bilgi saklayan flash çerezler, HTML 5 çerezler ve diğer internet uygulamaları, yazılım yöntemleri gibi teknolojilerdir. Bu teknolojiler, tüm tarayıcılarınız üzerinden çalışabilir. Bazı hallerde, bunları tümüyle tarayıcınız aracılığıyla kontrol edemeyebilir ve bu tür durumlarda doğrudan doğruya yüklenen uygulamalarınız veya cihazınız aracılığıyla kontrol sağlamanız gerekebilir. Bu teknolojileri, Sitemiz’de veya Sitemiz dışında size yönelik hedefli reklamcılık yapmak amacıyla bilgi toplamak için kullanmamaktayız.


Sizin Seçiminiz ve Çerez, Web İşaretçileri ve Benzer Teknolojiler Kullanımımız

Yalnızca bu teknolojiler aracılığıyla kullanılabilir olan birtakım Site özellikleri, hizmetleri, uygulamaları sunmaktayız. Bu teknolojileri, tarayıcınızın, yüklediğiniz uygulamanın veya cihazınızın müsaade etmesi halinde, her zaman engelleyebilir, silebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak, çerezler ve diğer benzeri teknolojilerin kullanımını devre dışı bırakmanız halinde, birtakım Site özelliklerinden, Hizmetler’den, uygulamalardan ve araçlardan faydalanamayabilirsiniz. Ayrıca, tarayıcı oturumunuz esnasında şifrenizi daha sık girmeniz gerekebilir. Bu teknolojileri nasıl engelleyeceğiniz, sileceğiniz veya devre dışı bırakacağınız hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen tarayıcı ve cihaz ayarlarınızı gözden geçiriniz.

Genel olarak bu teknolojiler, tarayıcınız veya cihazınıza, Sitemiz, Hizmetlerimiz, uygulamalarımız ve araçlarımız tarafından ileride sunucumuzun veya dâhili sistemlerimizin sizi tanımasına yarayacak bilgilerin saklamasını sağlayan teknolojilerdir. Uygulanabilir olduğu durumlarda, çerezlerimizi ve diğer benzeri teknolojilerimizi, sadece bizim ve/veya yetkili hizmet sağlayıcılarımızın okuyabilmesini veya takip edebilmesini temin etmek amacıyla sadece bizlerin okuyabileceği şekilde tasarlanmış benzersiz ve tek bir tanımlayıcı atayarak koruyoruz. Bizim tarafımızdan eklenen çerez veya benzer teknolojilerimizde kişisel verilerinizi depolamamaktayız.

Kişisel verileriniz bu teknolojiler kullanılarak ancak bilgilendirmede bulunarak ve ilgili mevzuatta düzenlenen bir hukuki sebebe dayanarak toplanmakta ve depolanmaktadır..

Bu teknolojileri aşağıdaki genel kategoriler kapsamında kullanmaktayız:

Operasyonel Olarak Gerekli Olanlar

Sitemiz’in, Hizmetlerimiz’in, uygulamalarımızın ve araçlarımızın işlerliğini sağlamak için gerekli olan çerezler, web işaretçileri ve diğer benzer teknolojileri kullanabiliriz. Bunlar, Sitemiz’e, hizmetlerimize, uygulamalarımıza ve araçlarımıza erişiminizi sağlayan, kural ve usullere uygun olmayan site davranışlarını tespit etmek, hileli faaliyetleri engellemek ve güvenliği iyileştirmek için gerekli olan veya alışveriş sepetleri, aramaları kaydetme veya benzer işlevleri kullanmanıza imkân tanıyan teknolojileri içermektedir.

Performansla İlgili Olanlar

Sitemiz’e, uygulamalarımıza, Hizmetlerimiz’e ve araçlarımıza ilişkin; internet Sitemiz’i nasıl kullandığınızı anlamamıza, mesajlarımız ile etkileşimde bulunup bulunmadığınızın belirlenmesine, herhangi bir ürünü veya bağlantıyı görüntüleyip görüntülemediğinizin saptanmasına yardımcı olan veya internet sitelerimizin içeriğini, uygulamalarımızı, hizmetlerimizi ve araçlarımızı geliştiren analitik çalışmalarımızın da aralarında bulunduğu performans değerlendirmelerini gerçekleştirmemizi sağlayan, çerezler, internet işaretçileri ve diğer benzer teknolojiler kullanabiliriz.

İşlevsellikle İlgili Olanlar

Sitemiz’e, Hizmetlerimiz’e, uygulamalarımıza ve araçlarımıza erişim sağladığınızda veya bunları kullandığınızda size daha gelişmiş özellikler sunmamıza imkân tanıyan çerezler, web işaretçileri ve diğer benzer teknolojiler kullanabiliriz. Bu özellikler arasında, Sitemiz’e giriş yaptığınızda sizi tanımamız ya da belli olan tercihleriniz ve ilgi alanlarınızı veya geçmişte görüntülediğiniz ürünleri hafızada tutmamız gibi Sitemiz’de sunduğumuz içeriğin iyileştirebilmesini sağlayan özellikler yer almaktadır.

Reklam veya Hedeflemeye Dayalı Olanlar

Sitemiz’de veya üçüncü kişi sitelerde, ilgi alanınıza uygun reklam ve diğer unsurlardan oluşan bir içerik sunmak için birinci kişi veya üçüncü kişi çerezler ve web işaretçileri kullanabiliriz. Herhangi bir reklama tıklayıp tıklamadığınızdan hareketle, sunulan reklam ve içeriğin size hitap edip etmediğini anlamamızı sağlayan teknolojiler bu kapsamda yer almaktadır.

Site’mizde, Hizmetlerimiz’de, uygulamalarımızda veya araçlarımızda kullandığımız diğer teknolojilerin tümünü devre dışı bırakmak istemeniz halinde bunu, tarayıcı veya cihazınızın müsaade ettiği şekilde engelleyerek, silerek veya devre dışı bırakarak sağlayabilirsiniz.

Yetkilendirilmiş üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları tarafından bu teknolojilerin kullanımı

Sitemiz, Hizmetlerimiz, uygulamalarımız ve araçlarımıza bilgi depolanması amacıyla, vereceğimiz bir yetkiye dayanarak üçüncü taraf çerezler, web işaretçileri ve benzer teknolojiler yerleştirmeleri için, “hizmet sağlayıcıları” olarak bilinen üçüncü taraf şirketler ile çalışabiliriz. Bu hizmet sağlayıcıları, size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sunmamızda bize yardımcı olmaktadırlar.

Bu hizmet sağlayıcıları, içerik ve reklam sunumu ile anonim site ölçümleri ve analizlerini derlememizde bize yardımcı olmak için söz konusu teknolojileri kullanabilirler. Bu hizmet sağlayıcıların, Sitemiz, Hizmetlerimiz, uygulamalarımız veya araçlarımızda yer alan kişisel verilerinizi kendi amaçları ile toplamalarına izin vermemekteyiz. Bu hizmet sağlayıcıları, bizimle imzaladıkları gizlilik sözleşmeleri ile kişisel verilerin toplanması ve kullanılması konusundaki diğer yasal sınırlamalara tabidir. Üçüncü taraf çerezler, üçüncü tarafların gizlilik politikası kapsamındadır.

Google Sitemiz üzerinden topladığı verileri kendi verileriyle eşleştirebilir ve elde ettiği kişisel verileri kendi gizlilik politikalarına göre işleyebilir. Google Gizlilik Politikası için https://www.google.com/policies/privacy/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Hizmet sağlayıcılarımız ve diğer yetkili üçüncü kişiler tarafından söz konusu teknolojilerin kullanılması hariç olmak üzere, Sitemizde, ürün listeleme, üyeler arası iletişimler, seri listelemeler, yorumlar, incelemeler gibi üçüncü kişi içeriklerinin, takip amaçlarıyla, çerezler, web işaretçiler ve benzer teknolojileri içermesi, kullanması veya kişisel verilerinizi toplamasına izin vermemekteyiz. Herhangi bir listeleme veya diğer üçüncü kişi içeriğinin Sitemiz’den kişisel veri topladığını veya takip teknolojileri kullandığını düşünmeniz durumunda, konuyu Müşteri Hizmetleri aracılığıyla bize bildirmenizi rica ederiz.

Kurum canlı eğitim şeklinde sunduğu ürünü/hizmeti ilgili ders gurubunda en az 12 katılımcı olduğunda başlatacaktır. Aksi durumda katılımcıların ödemelerini iade ederek, sözleşme konusu ürünü/hizmeti iptal edecektir.

Canlı derslerle ilgili siparişe konu olan ürünü/hizmeti iptal ettirmek isteyen katılımcı, kursu satın aldıktan sonra 7 gün içerisinde yazılı müracaatta bulunup gerekli belgeleri [email protected] adresimize mail yoluyla iletip iptal edilebilir.

TG Online Deneme de kurs /ürün satın alma tarihinden itibaren ise 7 gün içinde kuruma başvuruda bulunan katılımcının ürün/hizmet iptal koşulu:

“Ürün Bedelinin %10’u + (Ürün Bedelinin / Toplam Saat) x Kullanılan Ders Saati” + Kredi kartı komisyonu olması halinde komisyon ücreti + Kredi kartı iptal bedeli hesaplanır. Hesaplanan tutar KDV Hariç ürün fiyatından düşüldükten sonra, satış iptali yapılır ve kalan tutar katılımcı hesabına aktarılır. İptal için [email protected] mail adresimize yazılı olarak müracaat etmeniz gerekmektedir.

Katılımcı, Ürün/Hizmetin yanında TG Online Deneme’ den aldığı Hediye, Ders Notu, Kitap ve Her Türlü Dijital Dokumanı İptal başvurusu yaptıktan sonra 7 gün içerisinde TG Online Deneme’ye ulaştırmak zorundadır. Aksi durumlarda katılımcı, iptal Başvurusu yapmamış olarak kabul edilir.

Siparişe konu olan ürün/hizmet video çekimleri ise, iptal edilebilmeleri için satın alındıktan sonra, katılımcı tarafından aynı gün içinde kuruma bu durumun bildirilmesi gerekir. Satışın yapıldığı günden sonraki tarihlerde yapılan iptal başvurularında kesinlikle video çekim paketlerinin ücret iadesi yapılamaz.

Bu iptal durumlarında katılımcıya eğitim ücreti KDV hariç ve kredi kartı komisyonu olması halinde komisyon ücreti düşüldükten sonra iade edilir. Kursun satın alma başlangıcından itibaren 7 günden fazla geçmişse, iade yapılmaz.

Siparişe konu olan ürün/hizmet kitap ise, iptal edilebilmeleri için satın alındıktan sonra, katılımcı tarafından 7 gün içinde kuruma bu durumun bildirilmesi gerekir. Satışın yapıldığı 7 günlük süreden sonraki tarihlerde yapılan iptal başvurularında ücret iadesi yapılmaz. Söz konusu kitap siparişlerinde kargo tarihi bir aydan uzun olan ürünlerde, ürün için belirtilen kargo süresinden 15 gün önce yapılan iptal iade başvurularında iade işlemi gerçekleştirilir. Kargo süresi 1/3 iş günü içerisinde olan kitaplar için; kargo müşterinin elini ulaştıktan sonra kargo açılmadan faturası ile birlikte iade işlemi gerçekleştirilebilir.

Katılımcının eksik veya geçersiz bilgi ve belge bildirmesi nedeniyle sözleşmeye konu olan üründen/hizmetten yararlanamayan katılımcıya ücret iadesi yapılmaz.

TG Online Deneme Kurumunun çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, salgın hastalıklar, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali. durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve kurumun kontrolü haricinde zuhur eden haller mücbir sebep sayılır.

Bu gibi durumlar karşısında mücbir sebebin devamı süresince kurum yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Kurum mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile katılımcıya durumu bildirecektir. Mevcut mevzuatta değişiklik yapılması, sınavın durdurulması veya ertelenmesi halinde üründe/hizmette buna paralel davranılacaktır.

Herhangi bir resmi ya da özel sınavın yapılıp/yapılmamasının TG Online Deneme kurumuyla hiçbir ilgisi yoktur. Bu nedenle bir sınavın olmayacağı neden gösterilerek sözleşme konusu olan ürünün/hizmetin iptali katılımcı tarafından talep edilemez. Katılımcı bu durumu bilerek sözleşmeyi onayladığını taahhüt eder.

Katılımcının, iş değişikliği, sınava hazırlanmaktan vazgeçme veya devlet kurumalarına atanması neden gösterilerek sözleşme konusu olan ürünün/hizmetin iptali katılımcı tarafından talep edilemez. Katılımcı bu durumu bilerek sözleşmeyi onayladığını taahhüt eder.

“Ürün Bedelinin %10’u + (Ürün Bedelinin / Toplam Saat) x Kullanılan Ders Saati” + Kredi kartı komisyonu olması halinde komisyon ücreti + Kredi kartı iptal bedeli hesaplanır. Hesaplanan tutar KDV Hariç ürün fiyatından düşüldükten sonra, satış iptali yapılır ve kalan tutar katılımcı hesabına aktarılır.

Katılımcı, Ürün/Hizmetin yanında TG Online Deneme’ den aldığı Hediye, Ders Notu, Kitap ve Her Türlü Dijital Dokumanı İptal başvurusu yaptıktan sonra 7 gün içerisinde TG Online Deneme’ye ulaştırmak zorundadır. Aksi durumlarda katılımcı, iptal Başvurusu yapmamış olarak kabul edilir.

Siparişe konu olan ürün/hizmet video çekimleri ise, iptal edilebilmeleri için satın alındıktan sonra, katılımcı tarafından aynı gün içinde kuruma bu durumun bildirilmesi gerekir. Satışın yapıldığı günden sonraki tarihlerde yapılan iptal başvurularında kesinlikle video çekim paketlerinin ücret iadesi yapılamaz.

Bu iptal durumlarında katılımcıya eğitim ücreti KDV hariç ve kredi kartı komisyonu olması halinde komisyon ücreti düşüldükten sonra iade edilir. Kursun satın alma başlangıcından itibaren 7 günden fazla geçmişse, iade yapılmaz.

Siparişe konu olan ürün/hizmet kitap ise, iptal edilebilmeleri için satın alındıktan sonra, katılımcı tarafından 7 gün içinde kuruma bu durumun bildirilmesi gerekir. Satışın yapıldığı 7 günlük süreden sonraki tarihlerde yapılan iptal başvurularında ücret iadesi yapılmaz. Söz konusu kitap siparişlerinde kargo tarihi bir aydan uzun olan ürünlerde, ürün için belirtilen kargo süresinden 15 gün önce yapılan iptal iade başvurularında iade işlemi gerçekleştirilir. Kargo süresi 1/3 iş günü içerisinde olan kitaplar için; kargo müşterinin elini ulaştıktan sonra kargo açılmadan faturası ile birlikte iade işlemi gerçekleştirilebilir.

Katılımcının eksik veya geçersiz bilgi ve belge bildirmesi nedeniyle sözleşmeye konu olan üründen/hizmetten yararlanamayan katılımcıya ücret iadesi yapılmaz.

TG Online Deneme Kurumunun çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, salgın hastalıklar, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali. durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve kurumun kontrolü haricinde zuhur eden haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında mücbir sebebin devamı süresince kurum yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Kurum mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile katılımcıya durumu bildirecektir. Mevcut mevzuatta değişiklik yapılması, sınavın durdurulması veya ertelenmesi halinde üründe/hizmette buna paralel davranılacaktır.

Herhangi bir resmi ya da özel sınavın yapılıp/yapılmamasının TG Online Deneme kurumuyla hiçbir ilgisi yoktur. Bu nedenle bir sınavın olmayacağı neden gösterilerek sözleşme konusu olan ürünün/hizmetin iptali katılımcı tarafından talep edilemez. Katılımcı bu durumu bilerek sözleşmeyi onayladığını taahhüt eder.

Katılımcının, iş değişikliği, sınava hazırlanmaktan vazgeçme veya devlet kurumalarına atanması neden gösterilerek sözleşme konusu olan ürünün/hizmetin iptali katılımcı tarafından talep edilemez. Katılımcı bu durumu bilerek sözleşmeyi onayladığını taahhüt eder.

Katılımcıların kayıt oldukları paketlerin açıklamalarında yer alan içerikler dışında talepte bulunmaları kurum insiyatifine bağlı olarak onaylanır veya red edilir. Katılımcının satın almış olduğu paket bir kurs ise kursun ders saatleri dışındaki zamanlarda ders öğretmeninin ona hizmet vermesini bir hak olarak göremez. Ders saati dışında öğrencilerden gelen soruların cevaplandırılması öğrencilere destek olunması ders öğretmeninin insiyatifine bağlı olarak yapılmaktadır. Bir zorunluluk hali değildir.

Kurum taahhütleri dışında ekstra hediye dersler yapmaktadır. Ekstra yapılan çalışmaların programını kurum özgür bir şekilde yapma hakkını saklı tutar.

Kayıt olunan kurs veya kamp paketlerinde bir önceki yılın derslerinin hediye olarak açılması durumunda kayıt olunan dönemin derslerinin başlaması ile önceki yılarında ders kayıtları sistemden kaldırılabilir veya kurumun insiyatifine bağlı olarak kalması kurum tarafından sağlanabilir.

TG Online Deneme Kurumunu farklı mecralarda, whatsapp, instagram, twitter, telegram gibi sosyal medya platformlarında herhangi bir sebeple karalama amacı güden veya art niyet olmadığını savunduğu halde karalayan, karalanmasına sebebiyet verecek söylemlerde bulunan; kursiyerlerin bulunduğu whatsapp veya telegram gruplarında kaos ortamının oluşmasına sebebiyet verecek söylemlerle katılımcıları rahatsız eden sınav stresinin artmasına sebebiyet veren, farklı kurum ve kuruluşların rekabet yasağına aykırı olarak reklamının yapılması amacıyla kayıt olan veya bu amaçlara dönük çalışmalar yapan veya işbirliği yürüten, kurumun ders işleyişinin aksamasına sebebiyet veren, süre zarfı içerisinde kurum öğretmen veya öğrencilerinin kişilik hakları veya çalışanların kişilik haklarına saldırıda bulunan katılımcıların paketlerinin ücret iadesi yapılmaksınız iptal edileceği, haklarında tazminat davası açılacağı beyan olunur. Katılımcı bunu kabul ve taahhüt ederek paketlere kayıt olmayı kabul etmektedir.