Türkiye geneli deneme sınavları platformu 📖

İade ve Değişim

Şartlar

TKM AKADEMİ İADE BİLGİLERİ

Kurum canlı eğitim şeklinde sunduğu ürünü/hizmeti ilgili ders gurubunda en az 12 katılımcı olduğunda başlatacaktır. Aksi durumda katılımcıların ödemelerini iade ederek, sözleşme konusu ürünü/hizmeti iptal edecektir.

Canlı derslerle ilgili siparişe konu olan ürünü/hizmeti iptal ettirmek isteyen katılımcı, kursu satın aldıktan sonra 7 gün içerisinde yazılı müracaatta bulunup gerekli belgeleri [email protected] adresimize mail yoluyla iletip iptal edilebilir.

TKM AKADEMİ de kurs /ürün satın alma tarihinden itibaren ise 7 gün içinde kuruma başvuruda bulunan katılımcının ürün/hizmet iptal koşulu:

"Ürün Bedelinin %10'u + (Ürün Bedelinin / Toplam Saat) x Kullanılan Ders Saati" + Kredi kartı komisyonu olması halinde komisyon ücreti + Kredi kartı iptal bedeli hesaplanır. Hesaplanan tutar KDV Hariç ürün fiyatından düşüldükten sonra, satış iptali yapılır ve kalan tutar katılımcı hesabına aktarılır. İptal için  [email protected] mail adresimize yazılı olarak müracaat etmeniz gerekmektedir.

Katılımcı, Ürün/Hizmetin yanında TKM Akademi' den aldığı Hediye, Ders Notu, Kitap ve Her Türlü Dijital Dokumanı İptal başvurusu yaptıktan sonra 7 gün içerisinde TKM Akademi'ye ulaştırmak zorundadır. Aksi durumlarda katılımcı, iptal Başvurusu yapmamış olarak kabul edilir.

Siparişe konu olan ürün/hizmet video çekimleri ise, iptal edilebilmeleri için satın alındıktan sonra, katılımcı tarafından aynı gün içinde kuruma bu durumun bildirilmesi gerekir. Satışın yapıldığı günden sonraki tarihlerde yapılan iptal başvurularında kesinlikle video çekim paketlerinin ücret iadesi yapılamaz.

Bu iptal durumlarında katılımcıya eğitim ücreti KDV hariç ve kredi kartı komisyonu olması halinde komisyon ücreti düşüldükten sonra iade edilir. Kursun satın alma başlangıcından itibaren 7 günden fazla geçmişse, iade yapılmaz.

Siparişe konu olan ürün/hizmet kitap ise, iptal edilebilmeleri için satın alındıktan sonra, katılımcı tarafından 7 gün içinde kuruma bu durumun bildirilmesi gerekir. Satışın yapıldığı 7 günlük süreden sonraki tarihlerde yapılan iptal başvurularında ücret iadesi yapılmaz. Söz konusu kitap siparişlerinde kargo tarihi bir aydan uzun olan ürünlerde, ürün için belirtilen kargo süresinden 15 gün önce yapılan iptal iade başvurularında iade işlemi gerçekleştirilir. Kargo süresi 1/3 iş günü içerisinde olan kitaplar için; kargo müşterinin elini ulaştıktan sonra kargo açılmadan faturası ile birlikte iade  işlemi gerçekleştirilebilir.

Katılımcının eksik veya geçersiz bilgi ve belge bildirmesi nedeniyle sözleşmeye konu olan üründen/hizmetten yararlanamayan katılımcıya ücret iadesi yapılmaz.

TKM AKADEMİ Kurumunun çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, salgın hastalıklar, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali. durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve kurumun kontrolü haricinde zuhur eden haller mücbir sebep sayılır.

Bu gibi durumlar karşısında mücbir sebebin devamı süresince kurum yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Kurum mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile katılımcıya durumu bildirecektir. Mevcut mevzuatta değişiklik yapılması, sınavın durdurulması veya ertelenmesi halinde üründe/hizmette buna paralel davranılacaktır.

Herhangi bir resmi ya da özel sınavın yapılıp/yapılmamasının TKM AKADEMİ kurumuyla hiçbir ilgisi yoktur. Bu nedenle bir sınavın olmayacağı neden gösterilerek sözleşme konusu olan ürünün/hizmetin iptali katılımcı tarafından talep edilemez.  Katılımcı bu durumu bilerek sözleşmeyi onayladığını taahhüt eder.

Katılımcının, iş değişikliği, sınava hazırlanmaktan vazgeçme veya devlet kurumalarına atanması neden gösterilerek sözleşme konusu olan ürünün/hizmetin iptali katılımcı tarafından talep edilemez. Katılımcı bu durumu bilerek sözleşmeyi onayladığını taahhüt eder.

"Ürün Bedelinin %10'u + (Ürün Bedelinin / Toplam Saat) x Kullanılan Ders Saati" + Kredi kartı komisyonu olması halinde komisyon ücreti + Kredi kartı iptal bedeli hesaplanır. Hesaplanan tutar KDV Hariç ürün fiyatından düşüldükten sonra, satış iptali yapılır ve kalan tutar katılımcı hesabına aktarılır.

Katılımcı, Ürün/Hizmetin yanında TKM Akademi' den aldığı Hediye, Ders Notu, Kitap ve Her Türlü Dijital Dokumanı İptal başvurusu yaptıktan sonra 7 gün içerisinde TKM Akademi'ye ulaştırmak zorundadır. Aksi durumlarda katılımcı, iptal Başvurusu yapmamış olarak kabul edilir.

Siparişe konu olan ürün/hizmet video çekimleri ise, iptal edilebilmeleri için satın alındıktan sonra, katılımcı tarafından aynı gün içinde kuruma bu durumun bildirilmesi gerekir. Satışın yapıldığı günden sonraki tarihlerde yapılan iptal başvurularında kesinlikle video çekim paketlerinin ücret iadesi yapılamaz.

Bu iptal durumlarında katılımcıya eğitim ücreti KDV hariç ve kredi kartı komisyonu olması halinde komisyon ücreti düşüldükten sonra iade edilir. Kursun satın alma başlangıcından itibaren 7 günden fazla geçmişse, iade yapılmaz.

Siparişe konu olan ürün/hizmet kitap ise, iptal edilebilmeleri için satın alındıktan sonra, katılımcı tarafından 7 gün içinde kuruma bu durumun bildirilmesi gerekir. Satışın yapıldığı 7 günlük süreden sonraki tarihlerde yapılan iptal başvurularında ücret iadesi yapılmaz. Söz konusu kitap siparişlerinde kargo tarihi bir aydan uzun olan ürünlerde, ürün için belirtilen kargo süresinden 15 gün önce yapılan iptal iade başvurularında iade işlemi gerçekleştirilir. Kargo süresi 1/3 iş günü içerisinde olan kitaplar için; kargo müşterinin elini ulaştıktan sonra kargo açılmadan faturası ile birlikte iade  işlemi gerçekleştirilebilir.

Katılımcının eksik veya geçersiz bilgi ve belge bildirmesi nedeniyle sözleşmeye konu olan üründen/hizmetten yararlanamayan katılımcıya ücret iadesi yapılmaz.

TKM AKADEMİ Kurumunun çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, salgın hastalıklar, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali. durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve kurumun kontrolü haricinde zuhur eden haller mücbir sebep sayılır.

Bu gibi durumlar karşısında mücbir sebebin devamı süresince kurum yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Kurum mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile katılımcıya durumu bildirecektir. Mevcut mevzuatta değişiklik yapılması, sınavın durdurulması veya ertelenmesi halinde üründe/hizmette buna paralel davranılacaktır.

Herhangi bir resmi ya da özel sınavın yapılıp/yapılmamasının TKM AKADEMİ kurumuyla hiçbir ilgisi yoktur. Bu nedenle bir sınavın olmayacağı neden gösterilerek sözleşme konusu olan ürünün/hizmetin iptali katılımcı tarafından talep edilemez.  Katılımcı bu durumu bilerek sözleşmeyi onayladığını taahhüt eder.

Katılımcının, iş değişikliği, sınava hazırlanmaktan vazgeçme veya devlet kurumalarına atanması neden gösterilerek sözleşme konusu olan ürünün/hizmetin iptali katılımcı tarafından talep edilemez. Katılımcı bu durumu bilerek sözleşmeyi onayladığını taahhüt eder.