Türkiye geneli deneme sınavları platformu 📖

Gizlilik Politikası

Politikalarımız

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 10'uncu maddesi uyarınca TKM Akademi Eğitim Yayincilik Bilişim Danişmanlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ("Biz", "TKM Akademi") olarak tkmakademi.com'a kayıt olma sırasında paylaştığınız verilerinize ilişkin sizleri; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

Kişisel verileriniz,

hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,

doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,

işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve

hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

TKM Akademi Tarafından İşlenen Veri Türleri

Kimlik: TKM Akademi ziyaretçilerinin Ad Soyad verileri iletişim formunun doldurulması ile otomatik yollarla işlenmektedir.  TKM Akademi'nin iletişim formunu doldurmak amacı ile aldığı Ad Soyad verisini işlemekte meşru menfaati bulunmaktadır. Alınan kimlik verisi yalnızca uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir.

İletişim: TKM Akademi ziyaretçilerinin Telefon Numarası ve E-posta Adreslerini iletişim formunun doldurulması ile otomatik yollarla işlemektedir. TKM Akademi'nin iletişim formunu doldurmak amacı ile aldığı Telefon Numarası ve E-posta Adresi verisini işlemekte meşru menfaati bulunmaktadır. Alınan veriler hiçbir 3. Kişiye aktarılmamaktadır.

4. Sanal POS ile alıcı-satıcı ya da satıcı-tedarikçi arasında online bir ödeme sistemi ve altyapısı kurulmuş olur. Sistem basit olarak, firmanın web sitesi üzerinden bilgilerini giren alıcının banka ve kredi kuruluşlarında olan hesabından, aldığı ürün veya hizmetin bedeli olan paranın firmanın kendi banka hesabına geçmesine dayanır.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin,

işlenip işlenmediğine,

işlenme amacına,

yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

bilgi edinme;

amacına uygun işlenmesini,

yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,

ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve

uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme;

otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

itiraz etme.

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

[email protected] adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,

"Şevket Sümer mahallesi 5933 sokak no:6 Akdeniz/Mersin adreslerine Noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.